http://www.Forstadheimen.no

Vi har fått ny Bichon Havanais Valp - 2012

Hun er født. 9.Desember 2011
og kom til oss Lørdag 3.Mars 2012

Her er Elita 2mnd og er det første bilde vi så av henne - nydelig ikke sant :-))))

Vi holder nå på med å lage ny side om bare henne
så se langt nede på registeret i venstre kolonne så vil dere finne siden hennes.